Có một câu nói của một Nhà văn rất nổi tiếng, đại ý thế này: "Tồn tại và sống là hai phạm trù khác nhau xa lắc. Bạn muốn biết tồn tại và sống khác nhau như thế nào ư? Cứ cho là Động vật thì tồn tại, còn con người thì sống".
Cuộc đời của mỗi con người thật ngắn ngủi, tôi và bạn, chúng ta muốn mình sống hay tồn tại...?!
Hãy cống hiến khi còn có thể.

"Trong cuộc đời đôi khi ngoảnh lại
Việc đã làm có thỏa chí trai!"


Thân ái!