CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC

Bài 19 – 20: CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO? – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN

 1. Các chất được cấu tạo như thế nào?
 2. Chuyển động của các nguyên tử, phân tử
 3. Hiện tượng khuếch tán

Bài 21: NHIỆT NĂNG

 1. Nhiệt năng là gì?
 2. Các cách làm thay đổi nhiệt năng
 3. Nhiệt lượng

Bài 22-23: DẪN NHIỆT – ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT

 1. Sự dẫn nhiệt:
 2. Đối lưu
 3. Bức xạ nhiệt

Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

 1. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
 2. Nhiệt dung riêng
 3. Công thức tính nhiệt lượng
 4. Chú ý: Ngoài J, KJ đơn vị nhiệt lượng còn được tính bằng calo, Kcalo.

Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

 1. Nguyên lý truyền nhiệt
 2. Phương trình cân bằng nhiệt

Bài 26: NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

 1. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì?
 2. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra

Bài 27- 28: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT – ĐỘNG CƠ NHIỆT

 1. Sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác
 2. Sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng
 3. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
 4. Động cơ nhiệt là gì?
 5. Động cơ nổ 4 kỳ
 6. Hiệu suất của động cơ nhiệt


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: