HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
DẠNG 5: CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


PHƯƠNG PHÁP
· Chứng minh a và b đồng phẳng và không có điểm chung
· Chứng minh a và b phân biệt và cùng song song với đường thẳng thứ ba
· Chứng minh a và b đồng phẳng và áp dụng các tính chất của hình học phẳng (cạnh đối của hình bình hành , định lý talet … )
· Sử dụng các định lý
· Chứng minh bằng phản chứng

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: