HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
DẠNG 4: TÌM THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP VÀ MẶT PHẲNG


PHƯƠNG PHÁP
Mặt phẳng có thể chỉ cắt một số mặt của hình chóp
Các 1: Xác định thiết diện bằng cách kéo dài các giao tuyến
Cách 2: Xác định thiết diện bằng cách vẽ giao tuyến phụ

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: