HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG


PHƯƠNG PHÁP
· Tìm đường thẳng b nằm trong mặt phẳng ()
· Giao điểm của ab là giao đt a và mặt phẳng ()
Chú ý :
Đường thẳng b thường là giao tuyến của mp () và mp () chứa a
Cần chọn mp () chứa đường thẳng a sao cho giao tuyến của mp () và mp () dể xác định và giao tuyến không song song với đường thẳng a

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: