CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ. CẤU TẠO CHẤT.
THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ


1. Cấu tạo chất
2. Lực tương tác phân tử
3. Các thể rắn, lỏng, khí
4. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí
5. Khí lí tưởng
A. Quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ - Mariốt
1. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái
2. Quá trình đẳng nhiệt
3. Phát biểu định luật Bôi - lơ Ma - Ri - ốt
4. Đường đẳng nhiệt
B. Quá trình đẳng tích, định luật Sác lơ
1. Quá trình đẳng tích
2. Phát biểu định luật Sac - lơ
3. Đường đẳng tích
C. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
1. Khí thực và khí lí tưởng
2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
3. Định luật Gay-Luy-Xăc
4. Quá trình đẳng áp
5. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
6. Đường đẳng áp
7. Độ không tuyệt đối

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: