CHƯƠNG 3: TĨNH HỌC VẬT RẮN

1. Kiều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực
2. Qui tắc tổng hợp hai lực
a. Hai lực có giá đồng qui
b. Hai lực song song
3. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực
4. Các dạng cân bằng
5. Cân bằng của vật rắn trên giá đỡ nằm ngang
6. Trọng tâm của một vật rắn
7. Tác dụng của một lực đối với một vật có trục quay cố định
8. Ngẫu lực


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: