Địa lý lớp 9: Những câu hỏi khó trong các kỳ thi phần 1
Get Adobe Flash player
TRUNG TÂM LUYỆN THI KHUYẾN HỌC
Đang tải dữ liệu...
Results 1 to 1 of 1

Chủ đề: Địa lý lớp 9: Những câu hỏi khó trong các kỳ thi phần 1

 1. #1
  Senior Member

  Ngày tham gia: Nov 2012


  cảm ơn
  0
  Đã được cảm ơn 20 lần trong 20 bài viết

  Lượt xem: 1284


  Phản hồi: 0

  Ngày Gửi: 27-03-2013


  Bài viết: 1,274


  Wink Địa lý lớp 9: Những câu hỏi khó trong các kỳ thi phần 1

  ĐỊA LÝ LỚP 9
  NHỮNG CÂU HỎI KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI MÔN ĐỊA


  Câu 1: Trình bày đặc điểm dân số nước ta. Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?
  • Đặc điểm dân số nước ta
   • Năm 2003 dân số nước ta là 8,9 triệu người (2009 là 85,7 triệu người)
   • Việt nam là một nước đông dân trên thế giới. Dân số nước ta đứng thứ 14 trên thế giới

  • Hậu quả của dân số tăng nhanh


  • Mức sống của người dân thấp
  • Khó khăn trong việc giải quyết việc làm, ổn định xã hội
  • Khó khăn về bảo vệ môi trường

  Câu 2 : Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế -xã hội? cần có những biện pháp gì để khắc phục những khó khăn này ?
  Nước ta có cơ cấu dân số trẻ.
  * Thuận lợi : Cung cấp nguồn lao động dự trữ dồi dào, tạo thị trường tiêu thu lớn.
  * Khó khăn :
  +Giải quyết việc làm ngày càng găy gắt .tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng.
  +Tài nguyên rừng bị thu hẹp , tài nguyên đất ngày càng cạn kiệt , ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.
  + Khó khăn trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngưới dân lao động.

  • Các biện pháp :

  - Giảm nhanh tỷ lệ sinh bằng cách thực hiện kề hoạch hoá gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con cách nhau 5 năm.
  - Nâng cao chất lượng con người cả về vật chất , tinh thần , trình độ văn hoá qua việc nâng cao mức sống, giáo dục , đào tạo , xây dưng quan niệm mới về hôn nhân và gia đình cho thế hệ trẻ..
  - Phân công và phân bố lại lao động trên địa bàn cả nước một cách hợp lí.
  - Kết hợp các biên pháp hành chính , y tê, tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội về công tác kế hoạch hoá gia đình.
  Câu 3 : Hãy nêu chức năng chính của quần cư nông thôn và quần cư thành thị. Đặc điểm chung của các loại quần cư này ?

  • Quần cư nông thôn :


  • Hoạt động kinh tế chủ yếu là : nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
  • Loại hình cư trú ở nông thôn gồm : Loại hình làng ở đồng bằng : nông nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
  • Loại hình bản, buôn … nông trường ở trung du và miền núi: nông nghiệp, lâm nghiệp .


  • Quần cư thành thị :


  • Hoạt động kinh tế chính : công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
  • Các đô thị có nhiều chức năng.
  • Các thành phố đều là những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng.

  Câu 4: Cho biết những mặt mạnh và những mặt tồn tại của nguồn lao động nước ta. Vì sao việc làm đang là một vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt ở nước ta ? Hướng giải quyết?
  * Những mặt mạnh và mặt tồn tại của nguồn lao động.

  1. Những mặt mạnh.


  • Có nguồn lao động dồi dào. Mỗi năm tăng thêm 1,1 triệu lao động.
  • Người lao động Việt Nam cần cù, khéo tay, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
  • Khả năng tiếp nhận trình độ kĩ thuật nhanh.
  • Đội ngũ lao động kĩ thuật ngày càng tăng: hiện nay lao động kĩ thuật có khoảng 5 triệu người ( chiếm 13% tổng số lao động ), trong đó số lao động có trình độ cao đẳng, đại học là 23%.

  b/ Những mặt tồn tại:

  • Thiếu tác phong công nghiệp, kỉ luật lao động chưa cao.
  • Đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật và công nhân có tay nghề còn ít.
  • Lực lượng lao động phân bố không đều tập trung ở đồng bằng. Đặc biẹt lao động kĩ thuật tập trung ở các thành phố lớn, dẫn đến tình trạng thiếu việc làm ở đồng bằng, thất nghiệp ở các thành phố trong khi miền núi, trung du lại thiếu lao động.
  • Năng suất lao động thấp. Cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, lao động nông nghiệp còn chiếm ưu thế.

  c/ Việc làm đang là vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt ở nước ta.

  • Số người thiếu việc làm cao, số người thất nghiệp đông, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn: 28,2%; Tỉ lệ thất nghiệp ở thành phố:6,8%. Mỗi năm tăng thêm 1,1 triệu lao động.( Số liệu năm 1998). Thiếu việc làm sẽ gây nhiều vấn đề phức tạp cho xã hội. Hiện nay vấn đề việc làm gay gắt nhất ở đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

  d/ Hướng giải quyết.
  + Hướng chung:

  • Phân bố lại dân cư và nguồn lao động. Chuyển từ đồng bằng sông Hồng, duyên hảI miền Trung đến Tây Bắc và Tây Ngyuên.
  • Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
  • Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, hoạt động dạy nghề.
  • Lập các trung tâm giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hướng nghiệp ở trường phổ thông.

  + Nông thôn.

  • Đẩy mạnh công tác kế hoạch háo gia đình.
  • Đa dạng hoá các loại hình hoạt động kinh tế ở nông thôn.

  + Thành thị:

  • Mở rộng các trung tâm công nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp mới.
  • Phát triển các hoạt động dịch vụ. Chú ý các hoạt động công nghiệp vừa và nhỏ để thu hút lao động.

  Câu 5 : Nét đặc trưng của quá trình đổi mới kinh tế nước ta là gì ? em hãy trình bày cụ thể nét đặc trưng đó.
  - Nét đặc trưng của đổi mới nền kinh tế nước ta là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế .
  - Nội dung của chuyển dịch cơ cấu kinh tế :
  + Chuyển dịch cơ cấu ngành : giảm tỉ trọng khu vực nông lậm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp . khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng nhung xu hướng còn biến động.
  + Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ : hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ, tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động.
  + Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế : từ nền kinh tề chủ yếu khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.
  Câu 6: Nước ta được chia thành mấy vùng kinh tế ? Có bao nhiêu vùng kinh tế trọng điểm ? Hãy kể tên các vùng kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm? Vùng kinh tế nào không tiếp giáp với biển ?
  • Nước ta có 7 vùng kinh tế :

  1/ Trung du và miền núi Bắc bộ.
  2/ Bắc Trung bộ.
  3/ Đồng bằng sông Hồng.
  4/ Duyên Hải Nam Trung bộ.
  5/ Tây Nguyên.
  6/ Đông Nam Bộ
  7/ Đồng bằng sông Cửu Long.

  • Có 3 vùng kinh tế trọng điểm:

  1/ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.
  2/ Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung
  3/ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  * Vùng kinh tế không giáp biển : Tây Nguyên.
  Câu 7 : Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong trong phát triển kinh tế nước ta.
  • Thành tựu :


  • Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc .
  • Cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá . Trong nông nghiệp đã hình thành một số ngành trọng điểm , nổi bật là ngàh dầu khí , điện , chế biến lương thực , thực phẩm , sản xuất hàng tiêu dùng .
  • Sự phát triển của nền kinh sản xuất hàng hoá hướng ra xuất khẩu đang thúc đẩy hoạt động ngoại thương và thu hút đầu tư nước ngoài .
  • Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

  * Thách thức:
  - Ở nhiều tỉnh , huyện , nhất là ở miền núi vẫn còn các xã nghèo .
  - Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức , môi trường đang bị ô nhiễm .
  - Vấn đề việc làm , phát triển văn hoá , giáo dục , y tế , xoá đói , giảm nghéo … vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội …..
  - Những biến động trên thị trường thế giới và khu vực , những thách thức khi nước ta hội nhập WTO, thực hiện cam kết AFTA( khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á ) , Hiệp định thương mại Việt - Mĩ… đòi hỏi nhân đân ta phải nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh danh, tận dụng được cơ hội và vượt qua thử thách.
  Câu 8: Tại sao nói thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?
  • Chống úng, lụt trong mùa mưa, bão
  • Đảm bảo nước tưới trong mùa khô
  • Cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác
  • Tăng vụ, thay đổi cơ cấu vụ mùa và cơ cấu cây trồng
  • Tạo được năng suất cây trồng cao và tăng sản lượng cây trồng.

  Câu 9: Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta

  • Tài nguyên đất :


  • Tài nguyên đất nước ta rất đa dạng . Nước ta có 2 nhóm đất chính :

  + Đất phú sa : khỏang 3 triệu ha, thích hợp với cây lúa nước và hoa màu, tập trung …….
  + Đất feralit : 16 triệu ha, thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm , tập trung chủ yếu ở trung du và miền núi.

  • Tài nguyên khí hậu :

  -Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. nguồn nhiệt ẩm phong phú làm cho cây cối xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh ->thâm canh, tăng vụ…
  - Nước ta có thể trồng được nhiều loại cây nhiệt đới, ôn đới. cận nhiệt.
  * Tài nguyên nước :
  - Mạng lưới ao hồ, sông ngòi dày đặc.
  - Nguồn nước ngầm dồi dào.
  * Tài nguyên sinh vật :
  Nguồn tài nguyên động thực vật phong phú, là cơ sở để nhân dân ta thuần dưỡng, tạo nên các cây trồng. vật nuôi …..chất lượng tốt, thích nghi điều kiện sinh thái ở địa phương.
  Câu 10 : Phát triển và phân bố công nghiệp chế biếncó ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?
  • Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.
  • Thúc đẩy sự phát triển của vùng chuyên canh.
  • Nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.


  • Nông nghiệp không thể trở thành ngành sản xuất hàng hóa nếu không có sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chế biến.
  Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

  Các bài viết liên quan:

  quang cao tren vuihoc24h

 2. Những thành viên đã cảm ơn cunghoc vì bài viết rất hữu ích:

  camaphaman (27-05-2013)

Chủ đề tương tự

 1. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 28-03-2013, 04:05 PM
 2. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 27-03-2013, 03:37 PM
 3. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 18-03-2013, 02:48 PM
 4. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 20-12-2012, 10:29 AM
 5. Những câu nói tối kỵ trong phỏng vấn
  By nguyethoang in forum Kỹ Năng Trả lời phỏng vấn
  Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 12-12-2012, 01:05 AM

Tags trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không có quyền đăng chủ đề mới
 • Bạn không có quyền đăng phản hồi
 • Bạn không có quyền đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết của bạn
 •  

1284
Lượt xem