PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN
MÔN TOÁN LỚP 9

A. Dạng toán chứng minh
I. Chứng minh hai góc bằng nhau
II. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
III. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc
IV. Chứng minh hai đường thẳng song song
V. Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn
VI. Chứng minh đẳng thức hình học
VII. Chứng minh hai tam giác bằng nhau
VIII. Chứng minh hai tam giác đồng dạng
IX. Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến
X. Chứng minh ba điểm thẳng hàng
XI. Chứng minh ba đường đồng qui
B. Dạng bài tập tính toán
I. Tính số đo góc
II. Tính độ dài đoạn thẳng
III. Tính diện tích chu vi các hình
C. Tìm điều kiện để hình A là hình B
D. Dạng quĩ tích hay tập hợp điểm


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: