CHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC

CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC
I. Số thực dương, số thực âm
II. Khái niệm bất đẳng thức
III. Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức
IV. Bất đẳng thức liên quan đến giá trị tuyệt đối
V. Bất đẳng thức trong tam giác
VI. Các bất đẳng thức cơ bản
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Phương pháp 1: Phương pháp biến đổi tương đương
Phương pháp 2: Phương pháp tổng hợp
Phương pháp 3: Sử dụng đạo hàm xét các tính chất của hàm số
NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: