CHUYÊN ĐỀ CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC LỚP 9

A. Phương pháp giải bài toán cực trị hình học
1. Hướng giải bài toán cực trị hình học
2. Cách trình bày lời giải bài toán cực trị hình học
B. Các kiến thức thường dùng giải bài toán cực trị hình học
1. Sử dụng quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
2. Sử dụng quan hệ giữa đường thẳng và đường gấp khúc
3. Sử dụng bất đẳng thức trong đường tròn
4. Sử dụng bất đẳng thức về luỹ thừa bậc hai
5. Sử dụng bất dẳng thức Cô- si
6. Sử dụng tỉ số lượng giác
NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: