PHƯƠNG PHÁP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT
CỦA MỘT SỐ BIỂU THỨC CƠ BẢN

1. Đa thức dạng f(x)=ax2 + bx + c (a ≠ 0)
2. Dạng Bậc 4
3. Đa thức dạng f(x,y) = ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + m (a.c >0)
4. Đa thức dạng phân thức bậc hai (trong đó a, d không đồng thời bằng 0 và mẫu thức là đa thức ở dạng luôn lớn hơn hoặc bằng không)


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: