CHUYÊN ĐỀ 1: SỐ HỮU TỈ

I. Cộng, trừ số hữu tỉ - quy tắc "chuyển vế"
II. Nhân, chia số hữu tỉ
III. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
IV. Lũy thừa của một số hữu tỉ
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số
3. Lũy thừa của lũy thừa
4. Lũy thừa của một tích - lũy thừa của một thương

V. Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: