Đề cương ôn thi lịch sử Việt Nam lớp 12: Chương 1: Việt nam từ năm 1919 đến năm 1930
Get Adobe Flash player
TRUNG TÂM LUYỆN THI KHUYẾN HỌC
Đang tải dữ liệu...
Results 1 to 1 of 1

Chủ đề: Đề cương ôn thi lịch sử Việt Nam lớp 12: Chương 1: Việt nam từ năm 1919 đến năm 1930

 1. #1
  Senior Member

  Ngày tham gia: Nov 2012


  cảm ơn
  0
  Đã được cảm ơn 20 lần trong 20 bài viết

  Lượt xem: 1198


  Phản hồi: 0

  Ngày Gửi: 16-03-2013


  Bài viết: 1,274


  Đề cương ôn thi lịch sử Việt Nam lớp 12: Chương 1: Việt nam từ năm 1919 đến năm 1930

  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  CHƯƠNG 1: VIỆT NAM TỪ NHỮNG NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930


  Câu 1. Trình bày những nội dung cơ bản cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp. N
  hững chuyển biến về kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX
  Trả lời
  Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
  * Hoàn cảnh: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tuy là nước thắng trận nhưng bị thiệt hại nặng nên tìm mọi cách để bù đắp. Vì vậy thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, chủ yếu là ở Việt Nam.
  * Nội dung chương trình khai thác lần hai
  - Trong cuộc khai thác này, Pháp tăng cường đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam( 1924 - 1929, số vốn đầu tư lên tới 4 tỉ phrăng).
  + Nông nghiệp là ngành có số vốn đầu tư nhiều nhất, chủ yếu vào đồn điền cao su. Diện tích đồn điền cao su được mở rộng, nhiều công ty cao su ra đời.
  + Công nghiệp: Pháp chú trọng khai thác mỏ than, đầu tư thêm vào khai thác mỏ thiếc, kẽm, sắt…, mở mang một số ngành công nghiệp như dệt, muối, xay xát ....
  + Thương nghiệp : có bước phát triển mới nhất là ngoại thương, giao lưu buôn bán nội địa được đẩy mạnh.
  + Giao thông vận tải được phát triển, đô thị được mở rộng, dân cư đông hơn.
  + Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương.
  + Ngoài ra Pháp còn thực hiện chính sách tăng thuế, do vậy ngân sách Đông Dương thu được năm 1930 tăng gấp 3 lần năm 1912.
  * Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp.
  Sau chiến tranh, thực dân Pháp tăng cường chính sách cai trị ở Đông Dương
  - Chính trị: Tăng cường chính sách cai trị, bộ máy đàn áp và thi hành một số cải cách chính trị – hành chánh như đưa thêm người Việt vào công sở, lập Viện dân biểu ở Trung kì và Bắc kì để đối phó với những biến động xã hội.
  - Văn hóa - giáo dục: Hệ thống giáo dục Pháp - Việt được mở rộng tới các cấp học, . Sách báo được xuất bản ngày càng nhiều cổ vũ chủ trương Pháp - Việt đề huề ; các trào lưu văn học nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật có điều kiện tràn vào Việt Nam. Các yếu tố văn hóa truyền thống, văn hóa mới tiến bộ và văn hóa nô dịch cùng tồn tại, đan xen, đấu tranh với nhau.
  Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.
  * Chuyển biến về kinh tế: Nền kinh tế tư bản Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới: Kỹ thuật và nhân lực được đầu tư. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối, lạc hậu, nghèo, phụ thuộc vào kinh tế pháp.
  Sự chuyển biến chỉ có tính chất cục bộ ở một số vùng
  Đông Dương vẫn là thị trường độc chiếm của Pháp.
  * Về xã hội: Xã hội VN có sự phân hóa sâu sắc, bên cạnh những giai cấp cũ đã xuất hiện những tầng lớp giai cấp mới với những lợi ích riêng khác nhau nên thái độ chính trị cũng khác nhau
  + Giai cấp địa chủ phong kiến: Là chỗ dựa chủ yếu của đế quốc, ra sức bóc lột về kinh tế và đàn áp đối với nông dân. Tuy nhiên có một bộ phận địa chủ (vừa và nhỏ) có tinh thần yêu nước tham gia phong trào chống thực dân Pháp khi có điều kiện.
  + Giai cấp nông dân : Chiếm trên 90% dân số, chịu hai tầng áp bức bóc lột của đế quốc và phong kiến, bị bần cùng hoá và phá sản trên quy mô lớn, một bộ phận đi làm ở nhà máy, xí nghiệp trở thành công nhân. Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng.
  + Giai cấp tiểu tư sản : Tăng nhanh về số lượng, nhạy bén với thời cuộc, có tinh thần dân tộc, chống thực dân Pháp và tay sai.
  Bộ phận trí thức, học sinh, sinh viên có tinh thần hăng hái cách mạng, là một lực lượng cách mạng quan trọng trong cách mạng dân tộc dân chủ.
  + Giai cấp tư sản: Ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất, số lượng ít, thế lực kinh tế yếu, nặng về thương nghiệp, bị tư bản Pháp chèn ép, cạnh tranh, kìm hãm. Giai cấp tư sản VN dần bị phân hoá thành tư sản mại bản và tư sản dân tộc.
  + Tư sản mại bản : Có quyền lợi gắn với đế quốc, nên câu kết chặt chẽ với đế quốc.
  Tư sản dân tộc : có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có tinh thần dân tộc và dân chủ nhưng dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.
  + Giai cấp công nhân : Ra đời trước chiến tranh thế giới, ngày càng phát triển nhanh về số lượng. Ngoài đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng : bị 3 tầng áp bức, bóc lột là đế quốc, phong kiến và tư sản người Việt ; có quan hệ tự nhiên và gắn bó với nông dân ; kế thừa truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc
  Sớm tiếp thu và ảnh hưởng phong trào cách mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhất là chủ nghĩa Mac - Lenin và cách mạng tháng Mười Nga, do đó giai cấp công nhân VN sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất, tự giác trong cả nước, đi đầu trên mặt trận chống đế quốc và phong kiến, là giai cấp nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta.
  Những mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc VN với Đế quốc Pháp và bọn phản động tay sai.
  Câu 2. Trình bày những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1925.
  Trả lời
  - Cuối năm 1917, NAQ trở lại Pháp và gia nhập Đảng xã hội Pháp (1919).
  - 18/6/1919 NAQ gửi đến hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
  - Giữa năm 1920 NAQ đọc bản Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin -> tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc
  - 25/12/1920: dự đại hội Tua, tán thành việc gia nhập quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập ĐCS Pháp
  - Năm 1921: thành lập Hội liên hiệp thuộc địa và ra báo Người cùng khổ làm cơ quan ngôn luận của Hội; viết bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân,…đặc biệt là viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (được bí mật chuyển về nước)
  - 6/1923 sang Liên Xô dự ĐH quốc tế nông dân.
  - Năm 1924:dự ĐH quốc tế Cộng sản lần thứ V
  - 11/1924, Người về đến Quảng Châu (TQ), trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng gpdt cho nhân dân VN.
  => công lao:
  - Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam
  - Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của ĐCS.
  Câu 3. Trình bày sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.Tân Việt Cách mạng Đảng. Việt Nam Quốc dân Đảng.
  Trả lời
  Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng
  * Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
  - Tháng 2/1925 Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (TQ), liên lạc với nhóm thanh niên yêu nước, với tổ chức Tâm Tâm Xã, chọn một số thanh niên tích cực thành tháng lập ra Cộng sản đoàn (2/1925).
  -Tháng 6/1925, tại Quảng Châu NAQ thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh daaoj quần chúng đoàn kết, đấu tranhđể đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội là Tổng bộ.
  - 21/6/1925 Báo Thanh niên – cơ quan ngôn luận của Hội, ra số đầu tiên.
  - 1927, các bài giảng của NAQ được tập hợp, in thành sách Đường Kách Mệnh.
  -> Báo Thanh niên và sách Đường Kách Mệnh đã trang bị lí luận cho cán bộ cách mạng, là tài liệu tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
  - 7/1925, NAQ cùng một số nhà yêu nước của Triều Tiên, Indonexia ... lập ra Hội các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Tôn chỉ của Hội là liên lạc với các dân tộc bị áp bức để cùng làm cách mạng, đánh đổ đế quốc.
  - 1928 Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tổ chức phong trào “vô sản hoá”, đưa Hội viên vào các hầm mỏ, nhà máy, đồn điến...tiến hành tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân => Phong trào công nhân phát triển mạng mẽ và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước.
  - Từ 1927 - 1929, các cuộc bãi công nổ ra khắp nơi và bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung.
  * Vai trò: truyền bá Chủ nghĩa Mác –Lênin vào VN, khiến cho phong trào công nhân VN từ năm 1928 trở đi có những chuyển biến rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của ba tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929.
  * Tân Việt Cách mạng đảng.
  - 14/7/1925 một số tù chính trị ở Trung kì và một nhóm thanh niên trường Cao đẳng Hà nội thành lập Hội phục Việt, sau đổi là Hội Hưng Nam tiền thân của Tân Việt sau này.
  - Trải qua nhiều lần đổi tên, trước những ảnh hưởng về tư tưởng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và chủ trường hợp nhất không thành, ngày 14/7/1928 Hội đổi tên thành Tân Việt cách mạng đảng, thành phần chủ yếu là trí thức Tiểu tư sản. Hoạt động chủ yếu ở Trung Kì
  - Tân Việt chủ trương đánh đổ đế quốc, thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
  - Do tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá sâu rộng nên Tân Việt bị phân hoá một bộ phận gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, số còn lại chuẩn bị thành lập một đảng cách mạng theo tư tưởng NAQ và học thuyết Mác – Lênin.
  * Việt Nam Quốc dân đảng.
  - Trên cơ sở hạt nhân là Nam đồng thư xã, ngày 25/12/1927 Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính… thành lập Việt Nam quốc dân đảng. Đây là một chính Đảng yêu nước đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.
  - Năm 1929 Bản Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng được công bố đã nêu nguyên tắc tư tưởng : « Tự do - bình đẳng - Bác ái », cổ động bãi công, đánh duổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền ; chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực, chú trọng lấy binh lính người Việt trong quân đội Pháp làm lực lượng chủ lực.
  - Địa bàn hoạt động bị bó hẹp, chủ yếu ở một số địa phương Bắc Kì.
  - 2/1929 tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội => Thực dân Pháp đàn áp dã man. Trước tình thế đó, VN Quốc dân đảng quyết định thực hiện cuộc bạo động cuối cùng để « không thành công cũng thành nhân »
  - 9/2/1930 khởi nghĩa bùng nổ ở Yên Bái tiếp theo là Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình... Ở Hà Nội cũng có đánh bom phối hợp nhưng nhanh chóng thất bại.
  Quốc dân đảng chưa có cương lĩnh rõ ràng, thành phần phức tạp, không tập hợp được đông đảo quần chúng tham gia.
  Khởi nghĩa bị động, chưa chuẩn bị kỹ, thực dân Pháp còn đủ mạnh để đàn
  - Ý nghĩa: Cổ vũ tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân. Nối tiếp tinh thần yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.
  Câu 3. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng
  Trả lời
  Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
  - Hoàn cảnh :
  + Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ của một chính đảng duy nhất.
  + Năm 1929, ở Việt Nam xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Nhưng các tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho phong trào cách mạng có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn, làm ảnh hưởng đến tâm lý quần chúng và sự phát triển chung của phong trào cách mạng cả nước.
  ->Yêu cầu hợp nhất các tổ chức Cộng sản được đặt ra một cách bức thiết.
  +Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động từ Thái Lan về TQ triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất...
  + Hội nghị do Nguyễn Ái Quốc chủ trì diễn ra tại Cửu Long, Hương Cảng (TQ), bắt đầu từ 6/1/1930 . Dự Hội nghị có đại biểu của Đông dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng
  - Nội dung hội nghị:
  + Hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam; Bầu Ban chấp hành trung ương lâm thời gồm 7 thành viên
  + Thông qua Chính Cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do NAQ soạn thảo, đây là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.
  Câu 4. Trình bày những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
  Trả lời
  * Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam:
  + Xác định đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là tiến hành tư sản Dân Quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
  + Xác định nhiệm vụ: Đánh đổ ĐQ Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng
  + Mục tiêu cáh mạng: Làm cho VN hoàn toàn độc lập, tự do, lập chính phủ công - nông - binh, tổ chức quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc, lấy lại ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo.
  + Lực lượng cách mạng là công nhân – nông dân, tiểu tư sản trí thức. Công nông là gốc cách mạng còn phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập. Đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới
  + Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô sản Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam
  - Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt yếu của cương lĩnh này.
  - Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng.
  - 24/2/1930 Đông dương cộng sản liên đoàn được gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam.
  Sau này, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng.
  Câu 5. Tại sao nói: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

  Trả lời
  ĐCS Việt Nam ra đời là bước ngoặt của cách mạng VN vì:
  - ĐCS Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh. ĐCS Việt Nam trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  - Việc hình thành Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, về vai trò lãnh đạo trong cách mạng VN. Từ đây, cách mạng VN có đường lối đúng đắn, khoa học sáng tạo.
  - Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử cách mạng VN.
  - Cách mạng VN trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới
  Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

  Các bài viết liên quan:

  quang cao tren vuihoc24h

 2. Những thành viên đã cảm ơn cunghoc vì bài viết rất hữu ích:

  phanquanganvn (11-04-2013)

Chủ đề tương tự

 1. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 16-03-2013, 08:56 AM
 2. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 16-03-2013, 08:40 AM
 3. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 16-03-2013, 08:23 AM
 4. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 16-03-2013, 08:08 AM
 5. Phản hồi: 0
  Bài viết mới nhất: 27-02-2013, 10:23 AM

Tags trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không có quyền đăng chủ đề mới
 • Bạn không có quyền đăng phản hồi
 • Bạn không có quyền đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết của bạn
 •  

1198
Lượt xem