CHUYÊN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1: Tính chất cơ bản của phân thức
1. Lũy thừa của một số hữu tỷ
2. Nhân đơn thức với đa thức
3. Nhân đa thức với đa thức
4. Chia đa thức cho đơn thức
5. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
6. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
1. Định nghĩa
2. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 3: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
1. Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số
2. Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Bài 4: Phép công, phép trừ các phân thức đại số
1. Cộng hai phân thức cung mẫu
2. Cộng hai phân thức không cùng mẫu
3. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 5: Phép nhân, chia các phân thức đại số
1. Phép nhân các phân thức đại số
2. Phép chia các phân thức đại số
3. Biến đổi biểu thức hữu tỉ
Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: