TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2 - MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 11
CHƯƠNG 2: TỔ HỢP - XÁC SUẤT


A. Tổ hợp
I. Qui tắc đếm
1. Qui tắc cộng
2. Qui tắc nhân
II. Hoán vị
1. Giai thừa
2. Hoán vị (không lặp)
3. Hoán vị lặp
4. Hoán vị vòng quanh
III. Chỉnh hợp
1. Chỉnh hợp (không lặp)
2. Chỉnh hợp lặp
IV. Tổ hợp
1. Tổ hợp (không lặp)
2. Tổ hợp lặp
3. Phân biệt chỉnh hợp và tổ hợp
V. Nhị thức Newton
1. Công thức khia triển Nhị thức Newton
2. Tính chất
B. Xác suất
I. Biến cố và xác suất
1. Biến cố
2. Xác suất
III. Biến ngẫu nhiên rời rạc
1. Biến ngẫu nhiên rời rạc
2. Kì vọng toán
3. Phương sai và độ lệch chuẩn

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: