TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3 - MÔN TOÁN HÌNH HOC LỚP 11
CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN


CHUẨN BỊ KIẾN THỨC
1. Vectơ
2. Quy tắc hình bình hành và quy tắc ba điểm
3. Các tính chất của phép cộng vectơ
4. Phép nhân một số với một vectơ
5. Một số tính chất thường gặp
BÀI 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
I. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian
1. Định nghĩa
2. Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian
3. Phép nhân vectơ với một số
II. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ
1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian
2. Định nghĩa
3. Điều kiện để 3 vectơ đồng phẳng
BÀI 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian
1. Góc giữa hai vectơ trong không gian
2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian
II. Vectơ chỉ phương của đường thẳng
1. Định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng
2. Nhận xét
III. Góc giữa hai đường thẳng
1. Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng
2. Nhận xét
V. Hai đường thẳng vuông góc
1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc
2. Nhận xét
BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
I. Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
III. Tính chất
IV. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
V. Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc
1. Phép chiếu vuông góc
2. Định lí ba đường vuông góc
3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
I. Góc giữa hai mặt phẳng
1. Định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng
2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
3. Diện tích hình chiếu của một đa giác
II. Hai mặt phẳng vuông góc
1. Định nghĩa
2. Các định lí
III. Hình lăng trụ đướng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
1. Định nghĩa
2. Nhận xét
IV. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
1. Hình chóp đều
2. Hình chóp cụt đều
BÀI 5: KHOẢNG CÁCH
I. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
III. Đường vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
1. Định nghĩa
2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
3. Nhận xét

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: