TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 - MÔN TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11
CHƯƠNG 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

CHUẨN BỊ KIẾN THỨC

1. Vectơ
2. Đường thẳng trong mặt phẳng
3. Đường tròn

BÀI 1: PHÉP BIẾN HÌNH
Định nghĩa phép biến hình
BÀI 2: PHÉP TỊNH TIẾN
I. Định nghĩa phép tịnh tiến
II. Tính chất phép tịnh tiến
III. Biểu thức tọa độ
BÀI 3: PHÉP ĐỐI XỨNG
I. Định nghĩa phép đối xứng
II. Biểu thức tọa độ
III. Tính chất
IV. Trục đối xứng của một hình
BÀI 4: PHÉP QUAY
I. Định nghĩa phép quay
II. Tính chất của phép quay
BÀI 5: KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU
I. Khái niệm về phép dời hình
II. Tính chất của phép dời hình
III. Khái niệm hai hình bằng nhau
BÀI 6: PHÉP VỊ TỰ
I. Định nghĩa phép vị tự
II. Tính chất phép vị tự
BÀI 7: PHÉP ĐỒNG DẠNG
I. Định nghĩa phép đồng dạng
II. Tính chất phép đồng dạng
III. Hình đồng dạng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: