GIẢI HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ

I. Phương pháp giải bài toán
1. Hình chóp tam giác
a. Dạng tam diện vuông
b. Dạng khác
2. Hình chóp tứ giác
II. Các dạng bài tập
1. Các bài toán về hình chóp tam giác
2. Các bài toán về hình chóp tứ giác
3. Các bài toán về hình hộp - lăng trụ đứng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: