MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI 2 ĐIỂM MÔN VĂN

Câu hỏi 1: Đánh giá về Nguyễn Đình Chiểu, trong tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”, tác giả Phạm Văn Đồng đã sử dụng một hình ảnh giàu ý nghĩa, đó là hình ảnh nào? Hãy phân tích ý nghĩa của việc sử dụng hình ảnh ấy.
Trả lời:

Đánh giá về vị trí và những đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu trong nền văn hóa dân tộc, tác giả Phạm Văn Đồng sử dụng hình ảnh: “Trên trời có những vì sao có ánh sáng khác thường phải chăm chú nhìn mới thấy và càng nhìn càng thấy sáng”. Đây là một hình ảnh giàu ý nghĩa.
Việc sử dụng hình ảnh so sánh đó đã giúp người đọc hình dung một cách cụ thể về vị trí cũng như đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu trong nền văn hóa dân tộc. Dùng hình ảnh: “vì sao có ánh sáng khác thường”, tác giả đã chỉ ra rằng văn chương của Nguyễn Đình Chiểu có vẻ đẹp và giá trị riêng, độc đáo, khác với thơ văn của các tác giả cùng thời cũng như trong nền văn học dân tộc. Hình ảnh này định hướng cho người đọc con đường tiếp cận và khám phá vẻ đẹp cũng như giá trị của văn chương Nguyễn Đình Chiểu mà nếu lấy khuôn mẫu chung để đánh giá khó có thể nhận thấy những đóng góp và giá trị của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu cho nền văn hóa dân tộc.
Tác giả còn tiếp tục khẳng định đó là một vì sao mà “phải chăm chú nhìn mới thấy sáng”. Văn chương của Nguyễn Đình Chiểu có vẻ đẹp tiềm ẩn, không dễ gì nhìn thấy hoặc nếu chỉ nhìn lướt qua có thể không thấy được vẻ đẹp của nó. Bổ sung thêm nhận định này, Phạm Văn Đồng tiếp tục khẳng định và đề cao giá trị của văn chương Nguyễn Đình Chiểu. Có thể hiểu văn chương Nguyễn Đình Chiểu như những vỉa quặng nằm sâu dưới mặt đất cần phải gạt bỏ hết lớp đất mặt để những vẻ đẹp ấy lộ ra.
Cuối cùng tác giả khẳng định đó là một ngôi sao “càng nhìn càng thấy sáng”. Ở nhận định này, tác giả đã sử dụng cấu trúc tăng tiến. Ngôi sao tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mà càng nhìn càng thấy sáng, là ngôi sao có vẻ đẹp bất biến. Có nghĩa là vẻ đẹp và giá trị văn chương của Nguyễn Đình Chiểu không phải chỉ là nhất thời, chỉ có trong giai đoạn lịch sử ấy mà tồn tại vĩnh hằng, càng khám phá càng nhận ra đầy đủ và sâu sắc hơn những tầng giá trị phong phú của văn thơ Nguyễn Đình Chiểu. Như vậy, việc tìm được một hình ảnh giàu ý nghĩa đã giúp Phạm Văn Đồng đánh giá được một cách đầy đủ, sâu sắc về vị trí và những đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu.
Câu hỏi 2: Phạm Văn Đồng đã khẳng định thơ văn Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn bị nhìn nhận và đánh giá thiên lệch. Luận điểm trên được triển khai như thế nào?
Trả lời:

Trước hết tác giả đưa ra nhận định khái quát về việc thơ văn Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn bị nhìn nhận đánh giá thiên lệch. Đó là việc người ta chỉ biết đến “Lục Vân Tiên” chứ không biết đến thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu. Bên cạnh đó người ta cũng chỉ biết đến giá trị nội dung tư tưởng của truyện Lục Vân Tiên chứ chưa biết đến giá trị nghệ thuật của truyện thơ này.
Sau đó tác giả đi vào triển khai cụ thể. Để khẳng định rằng việc đánh giá và đề cao Lục Vân Tiên mà không chú ý đến thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đã làm giảm giá trị và đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu trong nền văn hóa dân tộc, Phạm Văn Đồng triển khai như sau:
Để nhấn mạnh và khẳng định đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu ở thơ văn yêu nước, tác giả đã trình bày hoàn cảnh lịch sử của đất nước lúc bấy giờ. Chỉ ra rằng trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, thơ văn yêu nước giữ một vai trò đặc biệt và Nguyễn Đình Chiểu đã đóng góp rất lớn bằng những tác phẩm thơ văn yêu nước của mình. Tác giả đưa ra hai dẫn chứng cụ thể đó là những bài văn tế bi tráng nổi tiếng và bài thơ “Xúc cảnh”.
Để khẳng định Lục Vân Tiên có giá trị ở cả 2 phương diện, trước hết Phạm Văn Đồng chứng minh rằng chỉ cần xem xét những đóng góp của truyện Lục Vân Tiên về việc truyền tải những đạo lí truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng đã đủ xếp Lục Vân Tiên ở vai trò xứng đáng. Tuy nhiên, tác giả chỉ ra rằng cần phải thấy đầy đủ hơn những thành công về nghệ thuật ở truyện thơ này. Để người đọc hiểu được thành công về nghệ thuật ở một tác phẩm mộc mạc giản dị như Lục Vân Tiên, tác giả đã phải giải thích rõ về mục đích sáng tác đó là viết truyện Lục Vân Tiên để dễ lưu truyền trong nhân dân lao động. Bên cạnh đó, tác giả giải thích về hoàn cảnh riêng của Nguyễn Đình Chiểu ảnh hưởng đến việc sửa chữa và hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật của tác phẩm. Việc bị mù cả hai mắt khiến cho nhà thơ không có điều kiện đọc soát lại tác phẩm, vì thế truyện Lục Vân Tiên giống như một viên ngọc tự nhiên chưa được mài giũa. Tuy nhiên, cuối cùng tác giả vẫn đi đến khẳng định truyện Lục Vân Tiên có nhiều câu thơ hay, hấp dẫn người đọc.
Việc triển khai luận điểm rành mạch và sâu sắc đã giúp cho tác giả khẳng định được vị trí quan trọng của Nguyễn Đình Chiểu trong nền văn hóa dân tộc.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: