LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH
CHƯƠNG 7: NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HÓA


Câu 112: Vì sao con sinh ra chỉ giống bố mẹ trên nhứng nét lớn, nhưng lại khác bố mẹ và khác nhau về nhiều điểm chi tiết
Câu 113: Gải thích cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống và những dấu hiệu trặ trưng của sự sống
Câu 114: Trình bày những tiến hóa của các hợp chất Cacbon dẫn đến việc hình thành sự sống trái đất
Câu 115: Trình bày về Đại cổ sinh và các đặc điểm phát triển sinh giới trong đại này
Câu 116: Điều kiện và ý nghĩa của sự di cư của thực vật và động vật từ biển lên đất liền ở đại cổ sinh
Câu 117: Chứng minh rằng sự tiến hóa của sinh giới gắn liền với đời sống từ dưới nước chuyển lên cạn
Câu 118: Hãy khái quát sự phát triển của sinh vật cùng với các đặc điểm biến đổi của vỏ quả trái đất qua các đại địa chất
Câu 119: Giải thích lý do xuất hiện quyết thực vật, dương xỉ có hạt, cây hạt trần lưỡng cư cứng và bò sát
Câu 120: Giải thích lý do phát triển cây hạt trần và cây hạt kín
Câu 121: Trình bày quan niệm của Lamac, Đacuyn và di truyền học hiện đại về vai trò của ngoại cảnh đối với sinh vật
Câu 122: Khái niệm về biến dị, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn
Câu 123: Trình bày nội dung thuyết tiến hóa cổ điển
Câu 124: Ngày nay, người ta đã hoàn chỉnh quan niệm của Đacuyn về chon lọc tự nhiên như thế nào
Câu 125: So sánh thuyết Lamac, thuyết Đacuyn và thuyết tiến hóa hiện đại
Câu 126: So sánh chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo theo quan niệm của Đacuyn
Câu 127: Trình bày về các thuyết tiến hóa hiện đại
Câu 128: So sánh tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn trong thuyết tiến hóa tổng hợp
Câu 129: Nêu các chiều hướng tiến hóa của sinh giới
Câu 130: Trình bày thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính của kimura
Câu 131: So sánh quan niệm của Đacuyn và quan niệm tiến háo hiện đại về chọn lọc tự nhiên
Câu 132: Qua trình hình thành, quan điểm thích nghi của các thuyết tiến hóa
Câu 133: Giải thích quá trình hình thành các nhóm phân loại sinh vật bằng sơ đồ phân ly tính
Câu 134: Quần thể giao phối là gì?
Câu 135: Thành phần kiểu gen của quần thể có thể bị biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?
Câu 136: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới
Câu 137:Giait thích 3 chiều hướng tiến hóa của sinh giới
Câu 138: Khái niệm về loài
Câu 139: Cơ chế hình thành loài bằng thể song nhị bội
Câu 140: Ba phương thức phổ biến trong quá trình hình thành loài mới
Câu 141: Khái niệm về phân ly tính trạng
Câu 142: Quần thể giao phối là kho dự trữ biến dị vô cùng phong phú
Câu 143: Con người cũng tuân theo các quy luật di truyền
Câu 144: Những cơ sở lý thuyết về sự phát sinh loài người


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: