LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH
CHƯƠNG 3: SINH HỌC PHÂN T


Câu 38: Cấu tạo và chức năng của ADN
Câu 39: Ý nghĩa sinh học của nguyên tắc bổ sung
Câu 40: Sự thể hiện tính đặc trưng và ổn định của ADN và cơ chế của nó.
Câu 41: Trình bày những điểm hợp lý trong cấu trúc của ADN để nó có thể thực hiện được chức năng
Câu 42: Gen là gì?
Câu 43: Vì sao lại chỉ có 4 loại nucleotit lại tạo ra được nhiều loại gen khác nhau.
Câu 44: Trình bày lý thuyết về sự biểu hiện của gen về cấu trúc và kiểu hình
Câu 45: Trình bày cấu tạo của ARN.
Câu 46: So sánh ADN với ARN về cấu tọa, chức năng và hoạt động của chúng trong tế bào
Câu 47: Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN
Câu 48: Trình bày sự tổng hợp ARN và ADN.
Câu 49: So sánh quá trình nhân đôi và sao mã của ADN
Câu 50: Giải thích cấu tạo và chức năng của prôtêin
Câu 51: So sánh ADN với
prôtêin về cấu tạo chức năng của chúng trong tế bào
Câu 52: So sánh ARN với
prôtêin về cấu tạo và chức năng
Câu 53: Khái niệm về nhiễm sắc thể, axit nuclêic và gen.
Câu 54: Giải thích tính đa dạng và tính đặc trưng của ADN, ARN và
prôtêin
Câu 55: Trình bày quá trình tổng hợp
prôtêin và cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin trong tế bào.
Câu 56: Mã di truyền là gì?
Câu 57: Nêu chức năng của các bộ phận trong tế bào tham gia vào chức năng tổng hợp
prôtêin.
Câu 58: So sánh quá trình tự sao ADN và quá trình giải mã
Câu 59: So sánh quá trình sao mã và quá trình giải mã
Câu 60: Nêu rõ mối liên hệ giữa ADN và
prôtêin trong cấu trúc và cơ chế di truyền
Câu 61: Nguyên tắc bổ sung thể hiện như thế nào trong các cấu trúc và cơ chế di truyền.
Câu 62: Giải thích mối liên quan và chi tiết các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử theo sơ đồ: ADN đến ARN đến
prôtêin đến tính trạng
Câu 63: Nêu khái niệm và vị trí của mỗi bộ ba: mã gốc,mã sao và đối mã trong tế bào.
Câu 64: Trình bày vai trò của tế bào chất trong các hoạt động di truyền
Câu 65: vai trò của enzim trong sự trao đổi chất và năng lượng


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: