ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2013
PHẦN 1: NHỮNG NGUỒN LỰC CHÍNH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

A. Các nguồn lực tự nhiên
Nguồn lực 1: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ ở nước ta
Nguồn lực 2: Tài nguyên thiên nhiên
B. Các nguồn lực kinh tế - xã hội
Nguồn lực 3: Dân số - Dân cư - Lao động
Nguồn lực 4: Cơ sở vật chất kĩ thuật hạ tầng
Nguồn lực 5: Đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của đảng và nước ta
Nguồn lực 6: Nguồn lực bên ngoài

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: