PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN

TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY
NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN

I. Cách nhận dang quy luật di truyền
1. Trường hợp bài toán đã xác định tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con
2. Nếu đề bài không xác định tỉ lệ phân li kiểu hình của đời con mà chỉ cho biết kiểu hình nào đó ở con lai
3. Tính trạng do 1 hay 2 gen quy định? Xác định kiểu gen tương ứng của cơ thể lai
4. Gen này có gây chết không?
II. Phương pháp giải bài tập
1. Trong phép lai 1,2 hay nhiều cặp tính trạng tương phản
2. Tương tác giữa các gen không alen


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: