LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2013
CHUYÊN ĐỀ 10: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN


1. Quan hệ song song
2. Quan hệ vuông góc
3. Thể tích khối đa diện
4. Mặt nón,mặt trụ, mặt cầu


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: