LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2013
CHUYÊN ĐỀ 1: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ1. Tính đơn điệu của hàm số
2. Cực trị của hàm số
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số


NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: