MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÀI 16: VECTƠ RIÊNG - GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA MA TRẬN VÀ CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH - CHÉO HÓA


1. Vectơ riêng - Giá trị riêng của ma trận
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Ví dụ
2. Chéo hóa ma trận
2.1. Ma trận đồng dạng
2.2. Chéo hóa ma trận
2.3. Cách chéo hóa một ma trận
2.4. Ví dụ
3. Vectơ riêng, giá trị của phép biến đổi tuyến tính
3.1. Các khái niệm cơ bản
3.2. Cách tìm giá trị riêng, vectơ riêng của phép biến đổi tuyến tính
3.3. Vấn đề tìm cơ sở của V để ma trận f trong cơ sở là ma trận chéo
3.4. Ví dụ
NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: