MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÀI 10: KHÔNG GIAN VECTƠ

1. Các khái niệm cơ bản
1.1. Định nghĩa không gian vectơ
1.2. Các ví dụ về không gian vectơ
1.3. Các tính chất cơ bản
2. Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.2. Các tính chất cơ bản
3. Hạng của một vectơ
3.1. Hệ vectơ tương đương
3.2. Hệ con độc lập tuyến tính tối đại của một hệ vectơ
3.3. Bổ đề cơ bản về sự độc lập tuyến tính
3.4. Hạng của hệ vectơ
3.5. Cách tìm hạng, hệ con độc lập tuyến tính tối đại của một hệ vectơ

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: