CHƯƠNG 6: SỰ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CÁC MÀNG TẾ BÀO
SINH HỌC ĐẠI CƯƠNGI


  1. Phương pháp cô lập và quan sát màng plasma
  2. Mô hình, đặc tính và chức năng của các màng
  3. Các cơ chế vận chuyển các chất qua màng
  4. Sự truyền tin qua màng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: