PHẦN 3: SINH THÁI HỌC
CHƯƠNG 1: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT


A. Môi trường và các nhân tố sinh thái
I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
II. Giới hạn sinh thái
III. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống
B. Quần thể sinh vật và ác quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
I. Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể sịnh vật
II. Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật
C. Các đặc trưng cơ bản của quần thể
I. Tỉ lệ giới tính
II. Nhóm nuôi
III. Sự phân bố cá thể
IV. Mật độ cá thể
V. Kích thước của quần thể sinh vật
VI. Tăng trưởng của quần thể sinh vật
VII. Tăng trưởng của quần thể người
D. Biến động số lượng cá thể của quần thể
I. Biến dộng số lượng cá thể
II. Nguyên nhân gây ra biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: