ĐỊA LÝ LỚP 7
Bài 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG

I – DÂN CƯ
Đặc điểm phân bố dân cư
- DS: ít 31 triệu người
- MĐ thấp: 36 ng/Km²
- Phân bố : không đều
+ Đông dân : Đông và ĐNÔxtrâylia,Niudilen
+Thưa dân: ở các đảo
Đặc điểm dân thành thị
- Tỉ lệ cao : TB 69%
-Tỉ lệ cao nhất :
+NiuDilen
+Ôxtrâylia
Đặc điểm thành phần dân cư
Bản địa
- 20%
-Người Polinêđieng gốc
+ Ôxtrâylia
+Mêlanêđieng
+ P6linêđieng
Nhập cư
- 80%
Người gốc Âu (đông nhất)
Người gốc Á

II – KINH TẾ :
- Phát triển không đều, phát triển nhất là Ôxtrâylia, NiuDilen
( Cừu, lúa mì, cải đường phát triển và có KH ôn đới ở Phía Nam)
- Cây và con gì được phân bố phát triển mạnh ở sườn Đông dãy núi Đông Ôxtrâylia.( Bò, mía có ở KH nóng ẩm được nuôi trồng ở các miền đồng cỏ sườn Đông)
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: