ĐỊA LÝ LỚP 7
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG


I - VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH CHÂU LỤC
- Châu ĐD gồm :
+ Lục đại Ôxtrâylia
+ 4 quần đảo: Mê-la-nê-đi (đảo núi lửa). Niu-đi-len (Đảo lục đại), Mi-cro –ne-đi (Đảo san hô) và Pô-li-nê-đi (Đảo núi lửa và san hô)
Châu ĐD thời gian gần đây được gộp từ 2 Châu : Châu ĐD và Châu Úc.
- Khái niệm :
+ Đảo ĐD gồm đảo núi lửa , đảo Sanhô
+ Vành đai lửaTBD

+ Đảo đại lục

II – KHÍ HẬU, THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT:
- Phần lớn các đảo có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm điều hoà. Rừng xích đạo xanh quanh năm. Biển có nhiều hải sản
- Ôxtrâylia có những đông vật độc đáo duy nhất trên thế giới như các laòi thú có túi, cáo mỏ vịt...ở đây có khoảng 600 loài bạch đàn khác nhau khí hậu khô hạn . Hoang mạc chiếm ưu thế , SV độc đáo.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: