ĐỊA LÝ LỚP 7
Bài 36: THIÊN NHIÊN BẮC MĨ

1. Các khu vực địa hình
- Cấu trúc địa hình đơn giản, gồm 3 bộ phận, kéo dài theo chiều kinh tuyến, hệ thống cooc-đi-e ở phía Tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên, núi già ở phia Đông
2. Sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ
- Khí hậu Bắc Mĩ đa dạng, vừa phân hóa theo chiều Bắc – Nam (do lãnh thổ Bắc Mĩ trải dài từ 800 B và 150 B) vừa phân hóa theo chiều Tây – Đông (do địa hình ngăn cản gió của biển) và theo chiều cao
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: