ĐỊA LÝ LỚP 7
Bài 35: KHÁT QUÁT CHÂU MỸ

1) Một lãnh thổ rộng lớn:
Châu Mĩ rộng 42 triệu Km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. Trải dài từ vòng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam.

- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương,phía Tây giáp Thái Bình Dương,phía Đông giáp Đại Tây Dương .
- Kênh đào Pa-na-ma nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
2) Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:
- Trước thế kỉ XVI, có người Ex-ki-mô và người Anh điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít sinh sống
- Do lịch sử nhập cư lâu dài, Châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng: Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít , Nê-grô-ít, Các chủng tộc ở Châu Mĩ đã hoà huyết, tạo nên các thành phần người lai.

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: