ĐỊA LÝ LỚP 7
Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG


1. Các lục địa và các châu lục:

Lược đồ các châu lục
- Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh.
- Người ta dựa vào đặc điểm tự nhiên mà phân ra 6 lục địa (Á-Âu , Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.)

- Châu lục bao gồm càc lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.
-Dựa vào ý nghĩa lịch sử,kinh tế, chính trị, phân ra 6 châu lục (Châu Á, Châu Aâu, Châu Mĩ, Châu Phi, Châu Nam Cực , Châu Đại Dương )

2. Các nhóm nước trên thế giới

Một góc đô thị Newvyork ( Nhóm nước phát triển)Châu á chủ yếu phát triển nông nghiệp tập trung chủ yếu các nước đang phat triển

Người ta thường dựa vào chỉ số phát triển con người (HDI) :
- Thu nhập bình quân đầu người
- Tỉ lệ biết chưc, đi học
- Tuổi thọ trung bình
- tỉ lệ tử vong trẻ em
- Ngoài ra còn phân loại ra nước công nghiệp và nước nông nghiệp

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: