ĐỊA LÝ LỚP 7
Bài 22: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH


1. Hoạt động KT của các dân tộc ở phương bắc:
- Hoạt động KT cổ truyền là chăn nuôi và săn bắt thú có lông quý để lấy mỡ, thịt và da.
- Một số loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
Ngôi nhà băng của người I nuc Bắc Mĩ2. Việc nghiên cứu và khai thác môi trường:

Cần khai thác hợp lý kèm theo bảo vệ tài nguyên thực động vật quý hiếm


- Ngoài kinh tế cổ truyền còn có kinh tế hiện đại như: khaithác khoáng sản (uranium, kimcương, đồng và dầu mỏ...

- Ngày nay với kỹ thuật hiện đại con người đang nghiên cứu và khai thác đới lạnh .Tuy nhiên vấn đề lớn cần giải quyết là thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật quý.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: