ĐỊA LÝ LỚP 6

BÀI 19: KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT1. Khí áp, các đai khí áp trên Trái Đất


a) Khí áp:
- Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có trong lượng " tạo ra 1 sức ép rất lớn lên bề mặt trái đất sức ép đó gọi là khí áp.
-Dụng cụ để đo khí áp là khí áp kế, đơn vị là mm thuỷ ngân
b) Các đai khí áp trên bề mặt trái đất.
- Khí áp phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp thấp và đai khí áp cao từ xích đạo về cực
- Ba đai áp thấp: là XĐ 0o, ở vĩ độ 600B và 600N
- Bốn đai áp cao ở vĩ độ 300 B, 300 N và 2 cực
2. Gió và các hoàn lưu khí quyển .

* Gió.
- Không khí luôn luôn chuyển động từ nơi áp cao về nơi áp thấp. Sự chuyển động của không khí sinh ra gió.
*Các loại gió chính:
- Gió tín phong :-
+Thổi từ : 300 B và 300N về xích đạo
+Hướng gió:
Ở nửa cầu Bắc : Đông Bắc đến Tây Nam
Ở nửa cầu Nam : Đông Nam đến Tây Bắc
- Gió Tây ôn đới
+Thổi từ: 300B về 600B và 300N về 600N
+Hướng gió:
Ở nửa cầu Bắc : Tây Nam đến Đông Bắc
Ở nửa cầu Nam : Tây Bắc đến Đông Nam
-Gió Đông cực :
+ Thổi từ: Cực Bắc về 600B và Cặc Nam về 600N
+ Hướng gió:
Ở nửa cầu Bắc : Đông Bắc đến Tây Nam
Ở nửa cầu Nam :Đông Nam đến Tây Bắc

Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: