ĐỊA LÝ LỚP 6
BÀI 18: THỜI TIẾT KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Các em thân mến trên ti vi hay đài báo đều hay nhắc đến thời tiết và khí hậu, vậy chúng ta hiểu về thời tiết và khí hậu ra sao, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé:


1. Khí hậu và Thời tiết
a) Thời tiết.
- Là sự biểu hiện hiện tượng khí tượng ở 1 địa phương trong 1 thời gian ngắn nhất định.
- Thời tiết luôn thay đổi.
b) Khí hậu.
- Khí hậu của 1 nơi là sự lặp đi lặp lại tình hình thơì tiết ở nơi nào đó, trong 1 thời gian dài , từ năm nay này qua năm khác và đã trở thành qui luật.
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí.
a) Nhiệt độ không khí.
- Khi các tia bức xạ mặt trời đi qua khí quyển, mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời, rồi bức xạ lại vào không khí
" không khí nóng lên. Độ nóng lạnh đó gọi là nhiệt độ không khí.
b. Cách tính to TB:
- Đo nhiệt độ không khí bằng nhiệt kế.
- Cách tính nhệt độ TB ngày, tháng, năm:
+ to TB ngày =Tổng nhiệt độ các lần đo/Số lần đo
+ to TB tháng =Tổng to các ngày trongtháng/Số ngày trong tháng
+ to TB năm = Tổng to các tháng trong năm/12
3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí.
a) Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo vị trí xa hay gần biển:
b) Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ caoC.


- Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm.
- Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm 0,6
o
C.
c) Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ: Nhiệt độ không khí giảm dần theo vĩ độ
- Vùng vĩ độ thấp: to cao.
- Vùng vĩ độ cao: to thấp
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: