ĐỊA LÝ LỚP 6

Bài 8 SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI


1. Sự chuyển động của Trái đất quanh mặt trời.


-Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn .
-Trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ

2. Hiện tượng các mùa
- Khi chuyển động trên quỹ đạo trục trái đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc , lúc nửa cầu nam ngả về phía mặt trời sinh ra các mùa :
+ Nửa cầu hướng về phía mặt trời nhận được nhiều ánh sáng" là mùa nóng.
+ Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng" là mùa lạnh.
"Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: