ĐỊA LÝ LỚP 6
Bài 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ


1. Phương hướng trên bản đồ:* Qui ước:
- Đầu phía trên của đường Kinh tuyến là hướng Bắc.
- Đầu phía dưới của đường Kinh tuyến là hướng Nam.
- Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.
- Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.

2. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí:

- Kinh độ và vĩ độ của 1 điểm gọi là toạ độ địa lí của điểm đó.
Ví dụ:

Điểm C là 200Tây - 10o Bắc


BÀI TẬP

Các em hoàn thành bài tập sau:

1. Bài tập 3 SGK
a. Giả sử chúng ta muốn đến thăm một số thủ đô trên thế giới bằng máy bay, dựa vào bản đồ hình 12, các em xác định hướng bay:
- Hà Nội đến Viên Chăn
- Hà Nội đến Ja-các-ta
- Hà Nội đến Ma-ni-la
- Cu-a-la-lăm-pơ đếnBăng Cốc
- Cu-la-lăm-pơ đến Ma-ni-la
- Ma-ni-la đên Băng Cốc
b. Hãy ghi tọa độ địa lí các điểm đánh dấu A, B, C, D trên bản đồ hình 12
c. Quan sát bản đồ hình 13, cho biết hướng đi từ điểm o đến các điểm A, B, C, D
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: