HỆ THỐNG KIẾN THỨ SINH HỌC LỚP 8
CHƯƠNG 3 BÀI 3 TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

Khái quát về hệ tuần hoàn máu
Cấu tạo hệ tuần hoàn: tim, hệ mạch tạo nên vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ
- Tim:
• Có 4 ngăn: 2 tâm nhĩ nằm trên, 2 tâm thất nằm dưới
• Nửa trái chứa máu đỏ tươi, nửa phải chứa máu đỏ thẫm
- Hệ mạch:
• Động mạch: xuất phát từ tâm thất
• Tĩnh mạch: dẫn máu về tâm nhĩ
• Mao mạch: nối động mạch, tĩnh mạch lại với nhau
Vai trò của tuần hoàn
- Tim co bóp tạo lực để đẩy máu vào hệ mạch
- Hệ mạch: dẫn máu từ tim--> các tế bào và dẫn máu từ các tế bào--> tim
• Vòng tuần hoàn lớn
• Vòng tuần hoàn nhỏ
Lưu thông bạch huyết (hệ bạch huyết)
Cấu tạo hệ bạch huyết
- Mao mạch bạch huyết
- Mạch bạch huyết, tĩnh mạch máu
- Hạch bạch huyết
- Ống bạch huyết
• Phân hệ lớn
• Phân hệ nhỏ
Vai trò của hệ bạch huyết
- Phân hệ nhỏ: thu bạch huyết ở nửa bên phải phía trên của cơ thể rồi đưa về tĩnh mạch máu
- Phân hệ lớn: thu bạch huyết ở phần còn lại của cơ thể
--> hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể .
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: