LỊCH SỬ LỚP 10

Bài 35: Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức,
Mĩ và sự bành trướng thuộc địa


1. Nước Anh
a. Tình hình kinh tế.
- Từ cuối TK XIXAnh mất dần địa vị độc quyền CN nhưng vẫn dẫn đầu về tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.
- Nhiều tổ chức độc quyền ra đời chi phối toàn bộ đời sống kinh tế nước Anh.
- Nông nghiệp nước Anh lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, phải nhập khẩu lương thực.
b. Tình hình chính trị.
- Duy trì thể chế chính trị quân chủ lập hiến với chế độ hai Đảng (Đảng tự do và Đảng Bảo thủ) thay nhau cầm quyền, song đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.
- Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa đặc biệt ở châu Á và châu Phi do đó đế quốc Anh được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc thực dân
2. Nước Pháp
a.Tình hình kinh tế
- Cuối thập niên 70 trở đi công pháp bắt đầu phát triển chậm lại.
- Sự thâm nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp ở Pháp diễn ra chậm chạp do đất đai bị chia nhỏ.
- Đầu thế kỷ XX hình thành các công ty độc quyền từng bước chi phối nền kinh tế nước Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.
- Đặc điểm: CNĐQ Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.
b. Tình hình chính trị
- Thành lập nền cộng hòa thứ ba,
- Tăng cường chạy đua vũ trang để giành lại những mối lợi bị Đức chiếm; tiến hành xâm lược thuộc địa ở khu vực châu Á và châu Phi.
3. Nước Đức
a.Tình hình kinh tế
- Kinh tế phát triển với tốc độ mau lẹ vươn lên đứng đầu châu Âu và thứ hai thế giới.
- Tác động xã hội: Thay đổi cơ cấu dân cư giữa thành thị và nông thôn. Nhiều thành phố mới, nhiều trung tâm thương nghiệp bến cảng xuất hiện.
- Hình thành các công ty độc quyền với hình thức là Các-Ten và Xanh -đi-ca.
- Quá trình tập trung Ngân hàng cũng diễn ra cao độ. Tư bản công nghiệp kết hợp với tư bản ngân hàng thành tư bản tài chính.
b. Tình hình chính trị.
- Đức là một Liên bang, theo chế độ quân chủ lập hiến. Hoàng đế là người đứng đầu có quyền lực tối cao.
- Chế độ chính trị ở Đức là chế độ bán chuyên chế phục vụ giai cấp tư sản và quý tộc hóa tư sản, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân.
- Chính sách đối ngoại:
+ Công khai đòi chia lại thị trường và thuộc địa thế giới.
+ Ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị gây chiến, dẫn đến mâu thuẫn giữa Đức với Anh và Pháp càng sâu sắc.
- Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Đức: là chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến.
4. Nước Mĩ
a. Tình hình kinh tế
- Cuối thế kỷ XIX nền kinh tế vươn lên hàng thứ nhất thế giới, sản lượng công nghiệp bằng 1/2 tổng sản lượng công nghiệp các nước Tây Âu và gấp 2 lần Anh.
- Nông nghiệp: trở thành vựa lúa và nơi cung cấp thực phẩm cho châu Âu.
- Các công ty độc quyền với hình thức chủ yếu là Tơrớt
b. Tình hình chính trị
- Chính trị: chế độ hai đảng, Đảng cộng hòa và Đảng dân chủ thay nhau lên cầm quyền.
- Thống nhất việc củng cố quyền lực của giai cấp tư sản, trong việc đối xử phân biệt với người lao động, bành trướng ra bên ngoài.
- Chính sách đối ngoại:
+ Mĩ mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương.
+ Bành trướng khu vực Mĩlatinh
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: