LỊCH SỬ LỚP 10

Bài 31: Cách mạng tư sản pháp

I Nước pháp trước Cách mạng
1.Tình hình kinh tế xã hội
a.kinh tế
-Nông nghiệp:duy trì quan hệ sản xuất
-Công cụ sản xuất:thô sơ lạc hậu
-Tư liệu sản xuất:ruộng đất trong tay quí tộc,tăng lữ
->đời sống nhân dân pháp khổ cực
-Công thương nghiệp đang trên đà phát triển
-Các trung tâm Cn xã hội ở vùng ven ĐTH và ĐTD
-Mối quan hệ buôn bán giữa các nước và giữa các vùng phát triển mạnh nhưng sự phát triển của thủ công nghiệp đã gặp sự cản trở do chính sách thuế,thị trường chưa thống nhất
2.Chính trị xã hội
-Chính trị:vẫn là nước quân chủ chuyên chế do vua lu-I XVI nắm quyền
-Xã hội:3 đẳng cấp
+Tăng lữ và quí tộc:được hưởng quyền lợi
+Đẳng cấp thứ 3:tư sản,nông dân,bình dân thành thị phải chịu nghĩa vụ và đóng thuế,ko có quyền lợi chính trị bị lệ thuộc vào đẳng cấp có đặc quyền
->mâu thuẫn
-Vào thế kỉ XVIII nhà văn nhà tư tưởng tiến bộ mông-te-xlư-ơ,Vôn-te,Ru-xô->trào lưu triết học ánh sáng
-Tác dụng:họ là những ngươi đi trước dọn đường cho 1 cuộc cách mạng sắp bùng nổ
II Tiến trình của cách mạng
1.Cách mạng bùng nổ.Nền quân chủ lập hiến
a.Nguyên nhân trực tiếp
b.Nền quân chủ lập hiến thiết lập
-14/7/1789,quần chúng pari người dân pari đã tấn công chiếm ngục ba-xti
-Biểu tượng của chế độ phong kiến bị sụp đổ
-Cuộc cách mạng ở đô thị và cuộc nổi dậy ở nông thôn đã làm cho chính quyền rơi vào tay đại tư sản tài chính nhưng vua vẫn được duy trì
-8/1789,quốc hội lập hiến đã thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
-Nội dung
+Thừa nhận các quyền tự do bình đẳng của con người đè cao nhân quyền
+Quyền sở hữu là quyềnthiêng liêng bất khả xâm phạm
-Ý nghĩa
+Phản ánh tâm tư,nguyện vọng người dân pháp
+Sau đó quốc hội đã ban hành nhiều chính sách và biện pháp tạo điều kiện cho nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa phát triển
+9/1791:hiến pháp được thông qua
2.Tư sản chính trị cầm quyền.Nền cộng hòa dc thành lập
a.Hoàn cảnh
b.nền cộng hòa thứ I đc thiết lập

-10/8/1792,nhân dân pari đã tấn công hoàng cung bắt giam vua và hoàng hậu,chính quyền chuyển sang tay công thương(girongdanh)
-21/9/1792,quốc hội công khai tuyên bố thiếp lập nền cộng hòa I
c.Tình hình nước pháp sau nền Cộng hòa I
Đầu năm 1973,nước pháp đứng trước tình hình khó khăn
3.Nền chuyên chính giacôbanh-đỉnh cao của cách mạng
a.những chính sách và biện pháp của phái gia cô banh
-Chính trị
-Quân sự
b.tác dụng của chính sách biện pháp
-Nhờ những chính sách va biện pháo đã đưa nước Pháp ra khỏi tình trạng khó khăn,huy động sức mạnh toàn dân chiến thắng đc thù trong giặc ngoài.Cách mạng pháp đã đạt đến đỉnh cao
4.thời kì thoái trào
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: