TIẾNG VIỆT LỚP 5
PHẦN 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU


1. Cấu tạo từ
2. Cấu tạo từ phức
3. Từ loại
3.1. Danh từ, động từ, tính từ
3.2. Đại từ, đại từ xưng hô
3.3. Quan hệ từ

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: