VĂN MẪU LỚP 7

Đề:
Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người


1. Mở bài :
- Nhận xét khái quát về vai trò quan trọng của sách trong đời sống của con người
- Trích dẫn câu nói
2. Thân bài :
a) Giải thích ý nghĩa câu nói :
Sách là gì ?
+ Là kho tàng tri thức :
-Về thế giới tự nhiên
-Về đời sống con người
-Về kinh nghiệm sản xuất
+ Là sản phẩm tinh thần :
-Sản phẩm của nền văn minh nhân loại
-Kết quả của quá trình lao động trí tuệ lâu dài
-Hàng hóa có giá trị đặc biệt
+ Là người bạn tâm tình gần gũi :
-Giúp ta hiểu điều hay lẽ phải trong đời
-Làm cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú
Tại sao sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người :
+ Sách giúp ta hiểu biết về mọi lĩnh vực :
-Khoa học tự nhiên
-Khoa học xã hội
+ Sách giúp ta vượt khoảng cách của không gian , thời gian :
-Hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai
-Hiểu tình hình trong nước, ngoài nước
b) Bình luận về tác dụng của sách
+ Sách tốt :
-Mở mang trí óc, nâng cao tầm hiểu biết
-Giúp con người khám phá giá trị của bản thân
-Chắp cánh cho ước mơ và khát vọng sáng tạo
+ Sách xấu :
-Tuyên truyền lối sống ích kỷ , thực dụng
-Gieo rắc những tư tưởng , tình cảm tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách
c) Thái độ đối với việc đọc sách :
- Tạo thói quen và duy trì hứng thú đọc sách lâu dài
- Cần chọn sách tốt để đọc
- Phê phán và lên án sách có nội dung xấu
3. Kết bài :
- Khẳng định lại tác dụng to lớn của sách
- Nêu phương hướng hành động của cá nhân
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: