LÝ THUYẾT VẬT LÝ CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC
BÀI 18, 19, 20


Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi
- Các chất rắn nở vì nhiệt khác nhau
- Độ tăng chiều dài của các thanh kim loại khác nhau có chiều dài ban đầu là 100 cm khi nhiệt độ tăng lên : 50 độ
Nhôm:0.12 cm
Đồng: 0.086 cm
Sắt: 0.06 cm
Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
- Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi
- Các chất lỏng nở vì nhiệt khác nhau
MỞ RỘNG KIẾN THỨC:
- Ở các xứ nóng như nước ta, nếu để một chai nước trong tủ lạng thì khi nước đông thành đá, nó cũng có thể bị vỡ ra
Bài 20 : Sự nở vì nhiệt của chất khí
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi
- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau
- Các chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
MỞ RỘNG KIẾN THỨC:
Khí cầu của hai anh em Mônggônphiê là một phát minh rất lớn.Tuy nhiên nó có nhược điểm là khi lên cao nó chóng bị lạnh đi, và lại hạ xuống đất sau một thời gian ngắn. Vì thế khí cầu của anh em Montgolfier chỉ có thể dùng để giải trí, không có ứng dụng trong giao thông, vận tải và trong lĩnh vực khác.
Về sau, người ta không dùng không khí nóng nữa mà dùng các khí nhẹ như hidrô, hêli bơm vào khí cầu để nó bay cao được lâu.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: