ĐIỀU KIỆN TIA OZ NẰM GIỮA HAI TIA OX VÀ OY
VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO
TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC
–o0o–


1. Điều kiện Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy :
Nếu Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy khi :
Nếu khi : Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
5. Vẽ góc cho biết số đo :
Vẽ góc cho biết :

  1. Tâm của thước trùng với đỉnh.
  2. Một cạnh của góc đi qua vạch số 0.
  3. Cạnh còn lại chỉ ngay số α trên thước.

3. Tia phân giác của một góc.
Định nghĩa :
Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của một góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
điều kiện Tia phân giác của một góc :
Nếu Tia Oz là Tia phân giác của một góc xOy thì : Nếu
Nếu Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy và thì : Tia Oz là Tia phân giác của một góc xOy.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: