TOÁN LỚP 8
CHUYÊN ĐỀ:
TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA MỘT BIỂU THỨC

A. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức
1. Khái niệm
2. Phương pháp
B. Các bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức

I. Dạng 1: Tam thức bậc hai
II. Dạng 2: Đa thức có dấu giá trị tuyệt đối
III. Dạng 3: Đa thức bậc cao
IV. Dạng phân thức
C. Tìm GTLN, GTNN của một biểu thức quan hệ giữa các biến

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: