TOÁN LỚP 8
CHUYÊN ĐỀ:
PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

Phương pháp 1: Phương pháp đưa về dạng tổng
Phương pháp 2: Phương pháp cực hạn
Phương pháp 3: Phương pháp sử dụng tính chất chia hết
Phương pháp 4: Phương pháp sử dụng bất đẳng thức
Phương pháp 5: Phương pháp lựa chọn
Phương pháp 6: Phương pháp lùi vô hạn

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: