TOÁN LỚP 8
CHUYÊN ĐỀ:
PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

I. Giải bằng phương pháp phân tích
II. Hướng dẫn giải
A. Phân tích thành tích
B. Phân tích thành tổng các lũy thừa
C. Giải bằng phương pháp chẵn - lẻ
D. Giải bằng phương pháp cực hạn
E. Giải bằng cách sử dụng bất đẳng thức
F. Giải bằng phương pháp loại trừ
G. Giải bằng tính chất chia hết, tính chất đồng dư

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: